• مرجان توحیدی   MarjanTohidi@

    1396/12/22 ساعت 16:36

    چهار و نیم میلیون تومان موجودی حساب بانکی #آخوندی در اوایل دوره جدید و ۶۳۸ هزار تومان موجودی حساب دختر او . او در جلسه استیضاح این اعداد را در پاسخ به خبر سرمایه ۷هزارمیلیاردتومانی اش اعلام کرد. #استیضاح_آخوندی