• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1396/12/22 ساعت 20:01

    ٤٠٣مصدوم و٣ نفر فوت در #چهارشنبه_سوری امسال سخنگوی سازمان اورژانس کشور: بر اساس آخرین آمار، تعداد کل مصدومین و فوتی‌ها مربوط به چهارشنبه آخر سال جاری، ٤٠٦ نفر است که ٤٠٣ نفر مصدوم و ٣ نفر فوت کرده اند. ٤ نفر از مصدومین دچار قطع عضو و ٣٤ درصد از مصدومین نیز دچار سوختگی شده اند