• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1396/12/22 ساعت 19:48

    کیوان ساکت: کنسرت «وزیری» در مشهد لغو شد. هنوز برخی از خواننده‌ای که به ملت‌ اهانت کرده، حمایت می‌کنند - ایلنا