• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1396/12/22 ساعت 19:59

    ترامپ در نامه‌ای به کنگره آمریکا خبر داد اجرای وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است/ این فرمان اجرایی در اسفند ۱۳۷۳ علیه ایران توسط بیل کلینتون صادر شد