• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1396/12/22 ساعت 20:00

    «نامه نجفی برای لایحه‌ای خاک‌خورده» گزارش معصومه اصغری از نامه شهردار تهران درباره لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به رییس‌جمهوری http://sharghdaily.ir/News/۱۶۴۲۹۰/