• روزنامه جهان‌صنعت   SanatDaily@

    1396/12/22 ساعت 20:11

    بقایی دقایقی پس از ارسال این نامه در کانال تلگرام خود، در منزلش توسط ماموران بازداشت شد و طبق اعلام وبسایت دولت‌بهار برای اجرای حکم پانزده سال زندان به زندان اوین منتقل شد. او در زمان بازداشت گفت اعتصاب غذایش را از همین لحظه آغاز کرده