• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1396/12/22 ساعت 19:05

    هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داد برای اینکه در زمان پایان سال وقت مجلس گرفته نشود استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از دستور کار مجلس خارج شود