• تکذیب بیمه نبودن #هواپیمای_تهران_یاسوج روابط عمومى آسمان: هواپیماهاى شرکت آسمان ازجمله هواپیماى سانحه دیده در #دنا همگى بیمه بوده وهیچ هواپیمایى بدون داشتن اسنادومدارک بیمه مجوزپرواز ازسازمان هواپیمایى کشورى دریافت نمىکند تاجگردون درجلسه #استیضاح مدعی شدهواپیمایATR بیمه نبوده است