• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1396/12/22 ساعت 18:57

    مبنای افزایش #مزد سال ۹۷ کارگران مشخص شد هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر در کارگروه تعیین مزد ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد.