• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/12/21 ساعت 20:20

    هواپیمایی #آسمان:در #سقوط پرواز #یاسوج مقصرنیستیم . هواپیمایی آسمان درواکنش به گزارش سازمان هواپیمایی درباره«بی توجهی آسمان به محدودیت ساعت پروازی خلبان هواپیمای تهران-یاسوج باتوجه به عمل جراحی وی»اعلام کرد:خلبان باهمراهی یک کمک خلبان بدون محدودیت پزشکی وعملیاتی اجازه پرواز داشت