• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/20 ساعت 16:09

    #ضرغامی:#شایعات روزهای اخیر در مورد عدم شرکت سران قوا در جلسه مجمع، بدلیل اعتراض به حضور آقای #احمدی_نژاد با هیچ معیاری قابل پذیرش نیست/شایسته است که آقایان با حضور خود در جلسه بعدی و یا #تکذیب این شایعات، حرمت حکم و توقع #رهبری معظم از آنان را نگه دارند http://tn.ai/۱۶۷۸۰۴۸