• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/20 ساعت 15:58

    مهمترین مصلحت نظام،درک مصالح کشور و ترجیح آن بر منافع فردی،است.اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه رؤسای قوا باید آئینه‌ی تمام نمای این هویت باشند. شایعات روزهای اخیر در مورد عدم شرکت سران قوا درجلسه مجمع،به دلیل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری قابل پذیرش نیست