• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1396/12/19 ساعت 23:13

    نشانه‌های بیماری #ماهی_قرمز تشکیل گلوله پنبه‌ای اطراف دهان، دور دم یا باله سفید شدن پوست و بیرون زدگی چشمها شنای نامتعادل وچرخش عصبی تاخورده بودن باله‌ها