• زهرا هژبری   zhojabri_n@

    1396/12/19 ساعت 19:07

    پلیس لندن: متعرضین به #سفارت_ایران با قید وثیقه آزاد شدند سخنگوی پلیس متروپلیتین لندن گفت که این افراد «به ظن اعمال خسارت و حضور غیرقانونی در ساختمان دیپلماتیک بازداشت شدند. اما آنها وارد ساختمان سفارت نشده و مسلح نبوده اند»