• ماجرای تخریب منزل خانواده #معلول ۳نفره دیروز یک رسانه محلی بادرج عکس ارسالی مخاطبانش خبری تحت عنوان «تخریب منزل خانواده معلول ۳نفره باتوجیه غیرقانونی بودن ساخت وساز درمحله سه‌راهی ایثار #ارومیه» منتشر کرد اما واقعیت این ماجرا چه بود؟ در #خبرآنلاین بخوانید: https://goo.gl/DZSvfA