• #جهرمی در رابطه با اپراتور چهارم و فیبر نوری در کشور: MTN می‌گوید تغییرات مصوبه ۲۶۶ (اینترنت نامحدود جدید) مدل تجاری ما را به هم ریخته و همچنین قیمت ارز در تصمیم گیری آنها تاثیر گذاشته است. ما گفتیم افزایش نرخ ارز به نفع آنهاست و در مورد تعرفه نیز گفته‌های آنها را نپذیرفتیم.