• وحید یامین پور   yaminpour@

    1396/12/19 ساعت 20:09

    اراذل فرقه شیرازی با تعرض به #سفارت_ایران خدمت بزرگی به پروژه استراتژیک ما در #وحدت شیعه و سنی کردند. اقدامات #شیعه_انگلیسی هرچند با هدف افزایش شیعه هراسی طراحی می‌شود ولی این حماقت، جمهوری اسلامی را از اتهام‌ها تبرئه کرد و نشان داد افراطی‌های متعصب دشمن نظام اند نه بخشی از آن.