• #جهرمی در مورد آنتن‌دهی و نقاط کور: می‌خواهیم تجمیع دکل‌های اپراتورهای موبایل را در دستور کار قرار دهیم. به دلیل مشکلاتی که مردم دارند، بعضی آنتن‌های موبایل جمع می‌شوند و همین باعث ایجاد نقاط کور و مشکل می‌شود. با همکاری اپراتورها و شهرداری به دنبال یک راهکار جامع هستیم.