• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/18 ساعت 19:32

    بی‌رودربایستی خاک برسر آن خطیب جمعه‌ای که دختربچه‌های رقاص در برج میلاد را دید ولی #کارگران ۶ماه بی‌حقوق درمترو و کشاورزان مظلوم در #ورزنه را ندید