• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/18 ساعت 09:08

    جناب آقای آشنا ازنظرشما انصاف برنامه‌ها با دولت اینست که مسئولان یکطرفه در تلویزیون فرمایش‌کنند و حرف مردم بایکوت شود؟ مثل حرف مالباخته‌های #کاسپین #پدیده متقاضیان #مسکن‌مهر منتقدان #طرح_تحول_سلامت که طی ۵سال گذشته بافشار، سانسور و بایکوت شده؟ پس انصاف بامردم چه میشود؟