• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/18 ساعت 11:36

    #سمپاد! این روزها کلیدواژه «سمپاد» مورد بحث بخشی از مردم و تاحدی موجب نگرانی در خانواده‌های مرتبط شده است. «سمپاد» مخفف «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» است. از وظایف این سازمان اداره مدارس ویژه‌ی دانش آموزان دارای استعدادهای درخشان است.