• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/18 ساعت 11:37

    دانش آموزان صاحب استعدادهای درخشان در سراسر کشور بدون توجه به بضاعت و تمکن مالی می‌توانند مورد «سنجش ملی» قرار گرفته و با هزینه کم و حتی در موارد خاص به صورت رایگان در این مدارس تحصیل کنند. این فرآیند خیلی خوب است. #عدالت_آموزشی برای استعدادهای درخشان.