• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/18 ساعت 11:41

    لازم است مصاحبه جناب آقای دکتر مخبر دبیر محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی در پایان جلسه شورا،ملاک عمل قرار گیرد و روال قانونی این مدارس همچون گذشته ادامه پیدا کند. هرگونه تغییر در فرآیند جذب و تحصیل استعدادهای درخشان باید پس از بررسی دقیق،در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود.