• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/17 ساعت 05:15

    مسئول تیم اقتصادی دولت فرموده: «اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح می‌دهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای می‌دهند» شما به ترجیح میدهید دولت تامین کدام را در اولویت قراردهد؟ (خواهشا صادقانه و بدون حب و بغض رای دهید)