• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/17 ساعت 17:13

    ما سیدها نسب‌مان از #مادر منتقل شده و بواسطه حضرت فاطمه(س) خودرا ازنسل پیامبر(ص) می‌دانیم غربزده‌های محترم هروقت توجیه کردند چرا زنان غربی بعد ازدواج ناچارند به فامیل شوهرشان نامیده‌شوند، #۸مارس راهم به عنوان #روز_زن جشن می‌گیریم