• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1396/12/17 ساعت 18:21

    #نتانیاهو ایران را به شوروی تشبیه کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تاکید بر لزوم متوقف کردن #ایران ، مدعی شد دولت ایران نیز مانند #شوروی سابق دربرابر فشار غرب تسلیم خواهد شد.