• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1396/12/16 ساعت 08:08

    رئیس #مرکز_آمار ایران گفته است : ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر #بیکار_مطلق داریم. با توجه به جمعیت ۷۹،۹۲۶،۲۷۰ نفری یعنی ۴٪ #جمعیت_ایران بیکار مطلق هستند! با توجه به شواهد جامعه، به نظر می‌رسد؛ آمار اعلامی؛ آمار واقعی نباشد و یا از بیکار مطلق تعریف خاصی شده باشد، شاید …