• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1396/12/16 ساعت 09:23

    آقایی که نه فلسفه خوانده و نه علوم اجتماعی و نه در هیچ حوزه‌ای از علوم انسانی متخصص است چقدر به وجد آمد و چگونه علوم انسانی اسلامی را تمسخر کرد. صد رحمت به آقای خاتمی که سواد حداقلی برای اظهار نظر داشت و آنچه را که باور نداشت با مبنای درست لیبرالیستی نقد می‌کرد. #کم_سواد