• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1396/12/16 ساعت 17:17

    وقتی کودکی هنروشادیش را باشهردار تقسیم میکند و ازسوی شهردار تقبیح و دادستان مسئول رسیدگی به پرونده‌اش میشودامنیت و آرامشش را گم میکند ازشهردار دست شستیم کاش اعضای شورای شهر فکری به حال روح وحشت زده این بچهها بکنند @ElhamFakhari @zahra_nezhad @N_Khodakaram