• #نوبخت: سال آینده #حقوق کارمندان ۱۰درصد افزایش می‌یابد سخنگوی دولت: سال آینده حقوق کارمندان ۱۰درصد افزایش می‌یابد اما بعلاوه آن ۳۴۰۰میلیارد نیز برای همسان سازی استفاده می‌کنیم