• عربستان ممنوعیت استفاده از حریم هوایی‌اش در سفر به #تل‌آویو را برداشت #عربستان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و برداشتن این ممنوعیت حریم هوایی ۷۰ ساله بیانگر بهبود روابط میان #اسرائیل و عربستان سعودی است ایسنا