• مرکز اسناد انقلاب اسلامی   markazasnad@

    1396/12/15 ساعت 15:50

    روایت احمد خلیلی از طرح #مصدق که منجر به تشکیل #ساواک شد: در سال ۱۳۳۱ مجلس‌ فشار می‌آورد که‌ حکومت‌ نظامی‌ نباشد؛#مصدق هم با حکومت نظامی مخالف بود اما یک قانون تحت عنوان‌ #امنیت‌_اجتماعی‌ به وجود آورد که خیلی شدیدتر از حکومت نظامی بود و بعداً #ساواک‌ از درون آن‌ بیرون‌ آمد