• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1396/12/14 ساعت 18:43

    ٦٨' اولین تعویض براى #پرسپولیس: محسن مسلمان به جاى سیامک نعمتى وارد زمین شد که با این تعویض استادیوم آزادی به وجد میاد.