• مرکز اسناد انقلاب اسلامی   markazasnad@

    1396/12/14 ساعت 15:20

    روایت روزنامه #داد در ۲۳ آبان ۱۳۳۰ از نامه خفت‌آور #مصدق به امریکا: #مصدق شخصا نامه‌ای خصوصی برای #ترومن فرستاده و در آن تقاضای کمک مالی امریکا به ایران را داده است. گفته می‌شود شاید متن این نامه از طرف رئیس جمهور امریکا منتشر شود و یک نامه #خفت‌_آور برای ملت #ایران محسوب شود