• گزارشم از فیلم ناقصی که از اسحاق جهانگیری @Eshaq_jahangiri پخش شد با تیتر «دهه‌شصتی‌ها را مثل فرزندانم دوست دارم» http://www.sharghdaily.ir/News/۱۶۳۴۷۶/