• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/12 ساعت 14:58

    خبری ازجعبه سیاه #هواپیما نیست/مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری:تیم #فرانسوی به دلیل سخت گذربودن امکان حضوردرارتفاعات #دنا رانداشتندوبعد ازیک هفته اقامت برگشتند/اولویت اول جست‌وجو وانتقال پیکرها بوده وبعد ازآن پیدا شدن #جعبه_سیاه دراولویت است http://tn.ai/۱۶۷۰۷۲۹