• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/12/09 ساعت 20:35

    با تشکر از صداقت مرتضی حاجی در پذیرش خرید سواری مزدا، از او می‌خواهم که برای احترام به افکار عمومی، بجای مزدا از خودروهای پژو همشهری استفاده کند و فرزندش نیز از موسسه استعفا دهد.