• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/09 ساعت 19:48

    اختیار عمل مدیران پیام‌رسان‌های داخلی برای آزادگذاشتن مردم در بارگذاری و مسامحه قابل قبول فرهنگی در فضای تبادلات این پیام رسان، مسأله مهمی است که باید با همکاری قوه قضائیه انجام گیرد.