• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/09 ساعت 19:48

    اگر قرار باشد که دائماً و بر اساس گزارش‌های لحظه‌ای، آزادی عمل مدیران و مردم در پیام رسان‌های داخلی محدود شود و آنان درگیر مجازات‌های متنوع باشند، انگیزه آنان در تحقق این پروژه‌ ملی از بین خواهد رفت. درصدی از آزادی عمل #دوروف را به #جهرمی بدهیم تا مأموریت ملی خود را انجام دهد.