• مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد: دو محموله حاوی بقایای پیکرهای جانباختگان پرواز «تهران – #یاسوج» به پزشکی قانونی یاسوج منتقل شد/ایسنا