• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/08 ساعت 17:47

    هرچند اشکالات اساسی به رفتار آقای احمدی‌نژاد وارد است، ولی اگر این انتقادات در فضایی صریح و سازنده و با حضور خودشان انجام می‌گرفت بهتر بود.