• یادآوری تفکرات شورشیان غوطه؛ از زبان زهران علوش فرمانده تروریست‌های جبش‌الاسلام: به مجوس‌های ایرانی و شیعیان رافضی که ما را در غوطه محاصره کردند می‌گویم که ما فرزندانِ بنی‌امیه، حکومت تشکیل می‌دهیم و به‌زودی مردم #غوطه و #شام سرهای شما را خُرد می‌کنند.