• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1396/12/07 ساعت 09:43

    گروه‌های امدادی که با بالگرد به محل سقوط هواپیما در منطقه #دنا اعزام شدند به دلیل شرایط نامساعد هوا به پایگاه بازگشتند #هواپیما