• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/06 ساعت 15:07

    فرق ایشان باخانم لیلا حاتمی این است که سخنان او،برخلاف رئیس‌جمهور،جدی گرفته نمی‌شودومتقابلاً وظیفه اصلی اش که بازیگریست راخوب بلداست حتی اگر نتواند کلمهprotestersرا به درستی تلفظ کند! آیارئیس جمهور وظیفه اصلی خود که حل مشکلات معیشتی مردم است را به خوبی می‌شناسدوبه آن عمل می‌کند؟!