• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/12/06 ساعت 03:11

    امشب در استادیوم آلکمار میهمان علیرضاى عزیز و آقاى هاشمى مقدم بودم بازى با برد آلکمار همراه بود.خیلى خوشحالم که علیرضا یکى از موفقترین بازیکنان ما در اروپاست. مسیر درستى رو انتخاب کرده و خوشحالم که در این چند سال تجربیاتم رو در اختیارش گذاشتم. با آرزوى موفقیتهاى بیشتر