• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/06 ساعت 15:04

    آقای روحانی: «نمی توان گفت که فلان خودرو اسلامی است و آن یکی نیست. اینکه یک قرآن در داشبورد خودرو گذاشته شود که خودرو اسلامی نمی‌شود»! واقعا کدامیک از اندیشمندان ما چنین نظریه‌ای داده‌اند؟