• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/05 ساعت 16:26

    تا اینجا علیرغم تخلفات متعدد درطول دوره‌های گذشته و در زمان حاکمیت جریانهای سیاسی مختلف هیچگاه کل نتیجه انتخابات مورد خدشه قرار نگرفته است.البته در برخی موارد نادر مربوط به انتخابات نمایندگان مجلس و یا شوراهای شهر که تخلف کلان در آن به اثبات رسیده و انتخابات آن حوزه باطل شده است.