• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/05 ساعت 16:23

    روز«مهندس»رابه همه مهندسین تبریک می‌گویم. اولین بار آقای کروبی درانتخابات ریاست جمهوری از واژه«مهندسی»استفاده کرد.بعدها دیگران هم کپی پیست کردند! معتقد به«مهندسی خوب»و«مهندسی بد»هستم در دوره‌های اخیر،اصلاح طلبان خیلی بهتراز اصول گرایان مهندسی کردند.عاقلانه و با تدبیر!برخلاف رقیب!