• سرپرست مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‌ها: فرودگاه #یاسوج رادار نداشت؛ اگر هم داشت نمی‌توانست از وقوع سانحه جلوگیری کند فقط درچند فرودگاه کشور #رادار داریم/ درهیچ جای دنیا مرسوم نیست در تمام فرودگاه‌ها رادار نصب کنند یک شبکه راداری آسمان ایران را کنترل و هواپیماها را هدایت می‌کند ایسنا