• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/12/05 ساعت 11:43

    سرپرست مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‌ها: فرودگاه #یاسوج رادار نداشت؛ اگر هم داشت نمی‌توانست از وقوع سانحه جلوگیری کند فقط درچند فرودگاه کشور #رادار داریم- درهیچ جای دنیا مرسوم نیست در تمام فرودگاه‌ها رادار نصب کنند یک شبکه راداری آسمان ایران را کنترل و هواپیماها را هدایت می‌کند-ایسنا